Версия 221205.0

 

Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4

Във версия 221205.0 е увеличено е полето Информация в аналитичностите на сметките, за да може да се ползва по-удобно за импортиране на данни с Генератора на статии, и е отстранена грешка,  свързана с функционалността Отложено ДДС, при създаване на Нова фирма/година .

 


 

ПАСОСС, специални условияВНИМАНИЕ!

Тази версия е безплатна.

Цена при лицензирана версия 220801.1 – 0,00 лв. за едно работно място.

 

Цени (без ДДС) на предишни версии:

220801.1 – 249 лв за едно работно място, при лицензирана версия 220124.0;

220801.0 изтеглена от употреба;

220124.0 – 199 лв за едно работно място, при лицензирана версия 200528.0;

200528.0 – 199 лв за едно работно място, при лицензирана версия 190924.0;

190924.0 – 399 лв за едно работно място, при лицензирана версия 190715.0;

190715.0 – 99 лв за едно работно място, 79 лв за всяко следващо, при лицензирана версия 190115.0;

190115.0 – 399 лв за едно работно място, 259 лв за всяко следващо, при лицензирана версия 181218.0;

181218.0 – 399 лв за едно работно място, 259 лв за всяко следващо, при лицензирана версия 171211.1;

171211.1 – цена 198 лв, при лицензирана версия 170425.0;

171115.х – изтеглена от употреба;

170425.0 – 399 лв на работно място, при лицензирана версия 160229.0;

160229.0 – 365 лв на работно място, при лицензирана версия 150715.0.


БЕЗПЛАТНА ЗА АБОНАТИ


ИЗТЕГЛИ АКТУАЛНА ВЕРСИЯ

Регистрационен ключ се получава САМО при липса на задължения.

Справка за издадените фактури и получените плащания можете да направите в работно време  на телефон 070017353.

Отказвам се, за да проверя плащанията Нямам задълженния, искам да изтегля версията

 

Изтегли безплатно демонстрационна версия на ПАСОССФункционалните възможностите на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 могат да бъдат проверени в демонстрационен режим. Изтеглянето и инсталацията на демо версия не се различава от обичайния начин, прилаган при обновяване на програмата.

Цени (право на ползване) на версия 141117.0 за  потребители без абонамент:

по-стара  по договаряне  по договаряне
Актуализация към версия →  141117.0
                     от версия ↓  първо работно място всяко следващо раб.м.
140516.1  49 лв 49 лв
140120.0  248 лв 248 лв
13xxxx.x  697 лв 397 лв

 

  цена за право на ползване на 140120.0 [лв, без ддс]
лицензирана версия едно-фирмена дву-фирмена много-фирмена допълнително работно място*
130724.0 149 199 399 99
120919.0 299 499 696 249

* Като допълнително работно място се приема всяко работно място, локално или в мрежа, след първото, т.е. от второто включително.

Внимание, важно за ПАСОССОбновяването на версия по-стара от 130724.0 може да доведе до проблеми с базовите данни, за които Екип ПАСОСС не носи отговорност. Препоръчваме инсталацията на новите версии да става последователно. Отстраняването на грешки в базата данни е платена услуга, за която се прилага актуалният ценоразпис за услуги без абонамент.

Предварителното надеждно архивиране на данните е задължително!

Не предприемайте Актуализацията на програмата, ако не сте напълно сигурни в това, което трябва да направите!

Потърсете своевременно помощ от Екип ПАСОСС, включително за посещение на място, което ще ви спести редица грижи, макар тази услуга да не е безплатна (прилага се заплащане на час от същия ценоразпис)!


Изтегли безплатно стара версияПри необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук.

Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winpasoss_версияNo.exe .

 

Сервизна кампания 2023

Стартира кампанията по договаряне на условията за обслужване на пакет ПАСОСС през 2023 г. Изборът на абонаментен план, изчисляването на месечната такса и сключването на договор са автоматизирани online в Контролен панел.

За съжаление, наложи се да актуализираме абонаментните цени, по обясними за всички причини. Преференциалните условия, както обикновено, са в сила до 31 януари. 

До 31 януари, за клиентите на ЗЕН Електроникс ООД (без група МИНИ), които предплатят годишния си абонамент, има допълнителна отстъпка 8%. Тази отстъпка не е в сила за клиентите на КС ПАСОСС, за да бъдат спазени изискванията за (не)регистрация по ЗДДС.

Всичко за Сервиз 2023 ще намерите на сайта https://service.pasoss.com/.

За конкретната кампания са подготвени указания за действие.

 

Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (!!!)

03.04.2020

Анкета за неотложност

В бр. 25 от 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в който са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96  и 102 от 2019 г. на ДВ.

VIES декларация, нов форматПромените в приложението ПАСОСС-Счетоводство, които новата нормативна база обуславя, са свързани с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване. В правилника, за този режим са предвидени нови образци на електронни регистри и са регламентирани изисквания за структуриран формат, в който тези регистри да бъдат предоставени на НАП, когато се налага.

В  Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС, публикувани на сайта на НАП на 23.03.2020 г., е отбелязано следното:

За всеки потребител на ПАСОСС-Счетоводство, към момента разглеждаме следните 4 възможности:

 • Използва вече режим складиране на стоки до поискване;
 • Не използва към момента, но да планира да използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване;
 • Не използва към момента, но не може да прецени дали ще използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване;
 • Не използва към момента и не планира да използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване.

Първите три категории формират групата на потребителите, за които новите правила и стандарти задължително трябва да бъдат разработени в приложението. Последната категория формира група на потребителите, които могат и занапред да продължат да ползват безпроблемно приложението с актуалната му функционалност.

АнкетаЗа да планираме оптимално развитието на приложението ПАСОСС-Счетоводство и с оглед специфичните условия, в които работим (и ще работим неизвестно докога), се нуждаем от достоверна информация относно нуждите и желанията на потребителите. Oчакваме вашите отговори на следния въпрос:

Вие ИЗПОЛЗВАТЕ или ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ режима складиране на стоки до поискване?

Всеки потребител, до 14:00 ч. на 3 април 2020 г., ще има достъп до тази анкета в своя профил в Контролен панел. Изборът на точно един от четирите отговора е задължителен. Ако изборът ви е окончателен, в потвърждението на избрания вече отговор маркирайте не ме питай повече, в противен случай, въпросът ще се появява винаги при влизане в Контролния панел.

Потвърждение на отговор

Ако сте маркирали този параметър, но се наложи да смените отговора си, свържете се с Екип ПАСОСС.

Новите промени ще влязат в сила при отчитането на ДДС за месец април, т.е. в началото на май. Както обикновено, преди да предоставим новата версия на потребителите, ще изчакаме актуализацията на софтуера на НАП и ще я тестваме за съвместимост. За да успеем с всичко качествено и в срок разчитаме изключително на вашите своевременни отговори на анкетата (влез и отговори на сега).

Отрицателни обороти в счетоводна статия

Възможни са грешки в справки

В счетоводната практика отрицателните обороти са нормално явление и не събуждат особено внимание. Например, така е при сторно операция, при кредитно известие. Записването, обаче, на отрицателни и положителни обороти в една и съща счетоводна статия в приложението ПАСОСС-Счетоводство, понякога може да доведе до некоректни справки и разминаване на резултати. Например, тази операция за приключване на сметки: 

счетоводна статия с положителни и отрицателни обороти

От счетоводна гледна точка статията е напълно коректна, но в приложението тя предизвиква разлики между Оборотна ведомост (вярна) и Главна книга (има грешка). Причината за тази грешка е осчетоводената по Дт на см.7017 отрицателна сума -42317,20. Наличието едновременно на положителни и отрицателни обороти в една статия понякога предизвиква некоректна обработка на данните в някои справки. Имаме трудност с отстраняването на тази грешка, защото рядко се проявява и трудно се фиксира в общия алгоритъм на справките, но тя може да бъде лесно и изцяло преодоляна.

Грешката ще бъде напълно избегната, ако отрицателните обороти се осчетоводят в отделна счетоводна операция. В конкретния случай:

– 42317,20

Дт 7017   Кт 123

Не записвайте в една счетоводна статия едновременно и положителни, и отрицателни обороти, разделете я на две – една само с положителни и една само с отрицателни! При тази методика приложението ПАСОСС-Счетоводство работи напълно коректно и генерираните справки са верни. 

Отложено ДДС на покупки

31.10.2019

Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца.

Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:

 1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
 2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.

Във версия 190924.0 на програмата ПАСОСС-Счетоводство, този процес е автоматизиран.

За да ползвате тази фунционалност, направете следните настройки:

В Опции->Общи настройки->Осчетоводяване поставете отметка на Предлагай отложено ДДС и попълнете полето Сметка за отложено ДДС. Задължително е счетоводната сметка, която ще се ползва да е синтетична.

Отложено ДДС на покупки

След тези настройки, при счетоводна операция за покупка, в която се използва сметката за отложено ДДС, програмата предлага да се попълни Дневник по ДДС за отлагане. По този начин дневникът се запазва, за да се ползва в бъдещ период.

В Справки е създадена нова справка Списък отложено ДДС и в нея могат да се видят всички отложени фактури. От тази справка става и осчетоводяването на отложеното ДДС на покупките в желан период.

Осчетоводяване на отложеното ДДС на покупките

Маркирайте с отметка в справката желаните документи за осчетоводяване в един месец.

От бутона [Печат], се разпечатват само маркираните документи:

Отложено ДДС на покупки, печат

От бутона [Генерирай статии] за тях ще бъдат създадени автоматично счетоводни статии в избраните от вас месец и папка.

Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС

За всеки документ се създава автоматично статия

Дт 4531/ Кт Сметка_отложено_плащане

и се попълва Дневник на покупките.

Осчетоводено отложено ДДС на покупки


Внимание, важно за ПАСОССПовторното генериране на автоматична счетоводна статия за отложено ДДС при покупка не е възможно.

Ако по-късно изтриете такава счетоводна статия (една или няколко), тя не може да бъде генерирана повторно автоматично и ще трябва да се осчетоводи ръчно в желания период.

ГЕНЕРАТОР в акция

08.05.2019

Генератор на счетоводни статии, автоматично осчетоводяване

Безспорно, един от най-удобните и полезни инструменти в пакет ПАСОСС, който е предназначен за трансфер на данни от външни програми и автоматичното им осчетоводяване, е Генератор на счетоводни статии. Външната програма може да е склад, фактуриране, СУПТО или друга, от която първични документи – приходни и разходни фактури, – са значително количество и осчетоводяването им по обичайния начин отнема значителен ресурс – време и труд. С ПАСОСС – Генератор вие получавате:

 • Автоматично осчетоводени фактури, включително случаите, при които за един първичен документ се записват няколко счетоводни статии;
 • Пълен контрол на автоматично генерираните счетоводни операции – ползвани сметки, аналитичност, папка на записване, дата на осчетоводяване;
 • Автоматична актуализация на списъците Клиенти, Доставчици, Стоки, Услуги, с добавените в процеса на продажба/покупка нови записи от базата данни на другия програмен продукт;
 • Автоматично попълнени Дневници по ДДС;
 • Лесно, точно и автоматично осчетоводяване на една от най-досадните операции – плащане в брой;
 • Автоматично изписани стоки по приходни фактури;
 • Автоматизация на други специфични за вас операции, свързани с първичните документи;
 • Оптимизирана за работа на счетоводителите, без дублиране на действия и с ограничени възможности за грешки;
 • Спестено работно време и усилия за рутинни операции, които освобождават ресурс за анализи и планиране на дейността;
 • Автоматично осчетоводяване можете да правите толкова често през отчетния период, колкото изисква вашата счетоводна политика: за ежедневна отчетност генерирате всеки ден; ако това не е необходимо можете да преминете на вариант 1 или 2 пъти месечно;
 • Статиите за всеки осчетоводен период могат да бъдат генерирани и записани отново, ако обстоятелствата налагат това;

Цени на Генератор на счетоводни статии

 

Разработка на допълнителна функционалност по договаряне
Една фирма  с една функционалност 300 лв.
Една фирма с всички функционалности 449 лв.
Многофирмена с всички функции при едно лицензирано работно място 1439 лв.
Многофирмена с всички функции без ограничения на работните места 2159 лв.
Сервизна услуга в наш офис, включително поправяне на файл 149 лв/час
Функционалност, цена без ДДС

 

Подробно описание на функционалността и възможностите на ПАСОСС-Генератор ще намерите тук, а инструкция за действие тук.

 

 

Подготовка за обновяване с версия 181218.0

03.01.2019

С цел оптимизация на програмата ПАСОСС-Счетоводство, във версия 181218.0 е разработен допълнителен файл, съдържащ информацията за фирмите и годините. По тази причина инсталацията на тази версия е по-различна от обичайната и налага предварителна подготовка. Системния файл db.cfg трябва да бъде преработен и заменен с нов файл с ново име db.mdb и нова структура. За целта, трябва да получим стария файл, да го преструктурираме и да върнем обратно новия. След това системата е готова за обновяване с версия 181218.0 по обичайния начин.

Внимание, важно за ПАСОСС 

Описаните по-долу действия са задължителни и трябва да бъдат изпълнени точно!

1. Направи цялостен архив от Главно меню>Архив>Цялостно архивиране. Този архив е единственият шанс за възстановяване на системата при евентуален авариен срив.

2. Ако по някаква причина не успяваш да направиш цялостно архивиране от програмата, намери папка data и я архивирай с външни средства, с които умееш да работиш – winzip, winrar или друго. Ако ползваш мрежова инсталация на програмата, може да видиш пътя до самата папка data на стартовия екран.

Път до папка data

При локална инсталация , пътят по подразбиране е
C:\ZEN Electronics\WinPasoss\data.

При трудност в откриването на файла, не се колебай да ни се обадиш своевременно! Надеждният архив е единственият шанс за възстановяване на системата при евентуален авариен срив.

3. В същата папка data се намира файла db.cfg, който трябва да ни изпратиш. Ако решиш, че е по-удобно, копирай файла на десктопа си. За изпращане ще ползваме нашата тикет система zenTicket (научи повече), която занапред, с оглед изискванията за защита на личните данни, ще бъде единственият начин за обмяна на файлове с потребителите.


Внимание, важно за ПАСОССВАЖНО !!!
Ако направиш копие на файла db.cfg и се подготвяш да изпратиш него за преработка, не създавай нови фирми и/или години в програмата до приключване на процедурата по замяна на db.cfg с db.mdb, но можеш да работиш спокойно и пълноценно с вече съществуващите фирми и години.


4. Изпрати ни файла db.cfg чрез zenTicket. Ако все още не си я ползвал, ето как да го направиш:

 •  Влез в профила си в service.pasoss.com с името и паролата си и избери тикет системата>
 • zenTicket vhod
 • В отворения диалог избери Помощна тема: Списък фирми Пасосс Счетоводство

zenTicket - ticket

 • Прикачи файла db.cfg и изпрати заявката.

В този профил можеш да проследиш работата с файла след получаването му. За важните действия ще получаваш и известяване по e-mail. Предстои ние да трансформираме файла и да върнем обратно през тикет системата новия db.mdb. При нормални условия това отнема няколко часа, при извънредни обстоятелства – до няколко дни. Не забравяй, през това време не можеш да отваряш нови фирми и/или години, но можеш спокойно да работиш със съществуващите фирми и години!

5. Когато върнем новия файл db.mdb, ще получиш мейл в електронната си поща. Влез в тикет системата и го изтегли.

6. Изтегленият файл db.mdb копирай в папката data, откъдето взе db.cfg.

7. Сега вече програмата е готова за обновяване по всяко време и по обичайния начин. С новата версия 181218.0 може да създаваш нови фирми и/или години.

ПАСОСС, специални условияВ случай, че срещаш трудности или имаш колебания, не се бави, обади ни се своевременно и ние ще съдействаме!

Повече информация за нашата тикет система zenTicket ще намериш тук.

GDPR & ПАСОСС

23.05.2018

Защита на лични данниПрограмите от пакет ПАСОСС са в употреба от 1992 г. и до момента няма регистриран проблем, свързан с изтичане и злоупотреба с лични данни. Следователно, няма фактически пречки съвместната ни работа да продължи успешно по същия начин. Регламент (ЕС) 2016/679 налага да бъдат предприети и публично оповестени мерки относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. До момента в публичното пространство се разпространяват безконтролно свободни тълкувания на Регламента и техният общ характер едва ли е универсално полезен. Темата е преекспонирана и се акцентира предимно на глобите, които ни заплашват като нарушители. Доста фирми трупат обороти от курсове и обучения, които правят без да e ясно дали притежават лиценз или поне права за това и преди да е приет актуализирания вариант на ЗЗЛД, а най-вероятно след него и други свързани нормативни актове. Съдържанието на тези курсове е базирано върху преразказ на Регламента и предимно лични тълкувания на лектора.

Основното и най-важното към момента е, че ЗЕН Електроникс, като автор на тези програмни продукти декларира, че в нито един от тях не се извършва никаква друга обработка на лични данни, освен изискваната от закона и счетоводните стандарти. Резултатите от тази обработка на данните са общодостъпни за потребителя и се наричат Справки.

Усилията ни в близък план са насочени към следното:

 • оптимизация на контролирания достъп до работа с програмите;
 • по-строг регламент за архивиране, съхранение и пренос на базата данни;
 • защита на базата данни от нерегламентиран външен (извън програмата) достъп.

Сигурни сме, че с добронамереност и конструктивност ще успеем да защитим оптимално личните данни на физически лица, ползвани в ПАСОСС.

Предлагаме първа редакция на РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС.

В него са описани реалните условия към момента, нужните действия от страна на Автора и нужните действия от страна на Клиента. Документът има информативен характер, т.е. нужно е клиента да потвърди, че е запознат със съдържанието му.

Този документ е създаден преди да бъдат приети промените в Закона за защита на личните данни за синхронизация с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и отразява изцяло разбиранията на нашия екип по темата, базирани върху предварителни публични тълкувания на Регламента.

Критичният прочит на този документ от страна на Потребителите е задължителен! Готови сме да обсъдим всяко съображение и да потърсим отговор на всеки въпрос.

Преработките в близко бъдеще на този документ, както и на административните функции в програмите, са неизбежни и ще бъдат правени с цел оптимизация.

Документът ще намерите тук

Важно за началото на месец май!

Уважаеми клиенти,

Предстои важно пътуване на екип ПАСОСС, поради което офисът ще работи с ограничен капацитет на 30 април, 2, 3 и 4 май.

Надяваме се да отложите всички въпроси и консултации, които позволяват изчакване, за 8 май, втроник.

Спешна и неотложна помощ ще намерите, както обикновено, на сервизните телефони. 

Благодарим за разбирането!

Ако нещо фатално спъва вашата работа, не се притеснявайте да ни потърсите своевременно!

Всичко, което може да почака, излиза на дневен ред от 9:00 на 08.05.2018 г.

Справка-декларация по ДДС във формат PDF

11.12.2017

Експортът във формат pdf вече е достъпен за всяка справка

Експорт на справка във формат pdfНай-популярният метод за надеждно и неподправено визуализиране на дадена справка е представянето й в PDF формат. Справката-декларация по ДДС е безспорно една от тези, за които този формат е най-удобен, имайки предвид регламентираното от ЗДДС задължително и свързано със срок предоставяне в НАП.

Експортът на данните в pdf формат е достъпен за всички справки, генерирани от програмния продукт ПАСОСС – Счетоводство (версия 171211.1). Това е поредна стъпка към удовлетворяване на желанието и потребностите на нашите клиенти да имат възможност за експорт на справките в различни файлови формати, след като наскоро оптимизирахме функцията за трансфер на справка в MS Excel. Форматът PDF създава малки файлове, които в същото време са и предварително заключени за редакция. Достоверността на Справка-декларация по ДДС е от изключително значение, предвид нейният официален статут на регулярна декларация, която своевременно се предоставя на НАП, и по тази причина се генерира директно в този файлов формат – готова и удобна за обмен по електронна поща или друг начин. Генерирането на справката става както досега, от Справки > Създаване на дискета по ДДС. За удобство на потребителите сме осигурили трансфера и на останалите справките в PDF формат. Бутонът се намира на лентата с функционални инструменти в диалога Печат, непосредствено до бутона за експорт в MS Excel.

Трансфер на справка във формат pdf

Готовата справка във формат pdf се препраща на програмата за четене на pdf-файлове (PDF Reader), която е инсталирана на вашия компютър и ползвате обичайно за такива цели. В случай, че липсва подобна програма, PDF файлът се отваря в подразбиращия интернет браузер.

Един удобен PDF Reader е Adobe Reader. Освен да визуализира PDF файлове, той дава възможност за бързо и лесно подписване на такива файлове с КЕП. Алгоритъмът за подписване на автоматично генериран договор за сервизно обслужване на ПАСОСС като PDF файл с КЕП чрез Adobe Reader XI, ще намерите тук

За удобно бъдещо ползване може да съхранените Справката-декларация по ДДС, както и коя да е друга справка, във файл *.pdf с подходящо име и в избрана папка, като използвате функцията File > Save As.