Справка-декларация по ДДС във формат PDF

11.12.2017

Експортът във формат pdf вече е достъпен за всяка справка

Експорт на справка във формат pdfНай-популярният метод за надеждно и неподправено визуализиране на дадена справка е представянето й в PDF формат. Справката-декларация по ДДС е безспорно една от тези, за които този формат е най-удобен, имайки предвид регламентираното от ЗДДС задължително и свързано със срок предоставяне в НАП.

Експортът на данните в pdf формат е достъпен за всички справки, генерирани от програмния продукт ПАСОСС – Счетоводство (версия 171211.1). Това е поредна стъпка към удовлетворяване на желанието и потребностите на нашите клиенти да имат възможност за експорт на справките в различни файлови формати, след като наскоро оптимизирахме функцията за трансфер на справка в MS Excel. Форматът PDF създава малки файлове, които в същото време са и предварително заключени за редакция. Достоверността на Справка-декларация по ДДС е от изключително значение, предвид нейният официален статут на регулярна декларация, която своевременно се предоставя на НАП, и по тази причина се генерира директно в този файлов формат – готова и удобна за обмен по електронна поща или друг начин. Генерирането на справката става както досега, от Справки > Създаване на дискета по ДДС. За удобство на потребителите сме осигурили трансфера и на останалите справките в PDF формат. Бутонът се намира на лентата с функционални инструменти в диалога Печат, непосредствено до бутона за експорт в MS Excel.

Трансфер на справка във формат pdf

Готовата справка във формат pdf се препраща на програмата за четене на pdf-файлове (PDF Reader), която е инсталирана на вашия компютър и ползвате обичайно за такива цели. В случай, че липсва подобна програма, PDF файлът се отваря в подразбиращия интернет браузер.

Един удобен PDF Reader е Adobe Reader. Освен да визуализира PDF файлове, той дава възможност за бързо и лесно подписване на такива файлове с КЕП. Алгоритъмът за подписване на автоматично генериран договор за сервизно обслужване на ПАСОСС като PDF файл с КЕП чрез Adobe Reader XI, ще намерите тук

За удобно бъдещо ползване може да съхранените Справката-декларация по ДДС, както и коя да е друга справка, във файл *.pdf с подходящо име и в избрана папка, като използвате функцията File > Save As.

Коментари са забранени.