Прехвърляне на справки в MS Excel

16.11.2017

Трансфер на данните във формат xls

spravka-to-excel-256Експортът на справка в различни файлови формати е удобно средство за нейната последваща преработка, като съдържание и/или външен вид, които не могат да бъдат постигнати с функционалността на счетоводната програма. Една от основните наши цели, от създаването на ПАСОСС-Счетоводство досега, е всички справки да са максимално гъвкави, за да са полезни на повече потребите, за повече цели. Затова сме създали възможност всяка справка да се синхронизира със система от потребителски условия по избор на потребителя. Въпреки удобството, което създава тази функционалност, тя не елиминира необходимостта дадена справка да се промени допълнително с външни средства. Безспорно, с най-широка популярност като помощен инструмент за подобни цели сред счетоводителите, се ползва MS Excel.

Във версия 171115.0 на ПАСОСС-Счетоводство е добавена функцията за трансфер на справката в MS Excel.

Всяка генерирана на екрана справка, освен да се разгледа, може да бъде разпечатана. В лентата с инструменти на диалога Печат е разположен новият бутон за трансфер на справката в MS Excel.

Прехвърляне на справка в MS Excel

След прехвърлянето на справката, не забравяйте следното:

  • Данните, които виждате в отворения MS Excel на екрана, са записани в XLS-файл със служебно име. Ако тази справка е важна и желаете да я съхраните за бъдещо ползване, запишете я във файл с подходящо име и в избрана папка, като използвате функцията File > Save As.
  • В настоящата версия, справката се прехвърля (1:1) в същия вид, в който е показана в счетоводната програма, включително шрифт, цвят и фон на определени клетки. Очакваме вашите предложения, за да оптимизираме изгледа на справката в MS Excel – какво да запазим, какво да отпадне. Можете да запишете мнението си във форума по темата тук.
  • Коректната работа на функцията за трансфер зависи от синхронизацията между ПАСОСС-Счетоводство и MS Office. Нямаме уговорка с Microsoft да ни информират овреме за промените, които правят, но имаме грижата да следим новите версии и да се синхронизираме с тях. В началото на м. октомври 2017 г. премина масово обновяване на операционните системи MS Windows 7 (версия KB4041681), 8.1 (версия KB4041693) и 10 (версия KB4041676), включително и на пакета MS Office, като е прекратена поддръжката на версиите 2003 и 2007, а най-старата поддържана от Microsoft версия остава 2010.

Функцията за прехвърляне на справка от ПАСОСС-Счетоводство в MS Excel е полезен инструмент в работата на всеки счетоводител и с ваша помощ той ще става все по-ефективен. Форумът е удобно място за дискусия, но можете да ползвате свободно всеки от начините за връзка с Екип ПАСОСС.

Виж още: Във версия 171211.1 е добавена функция за трансфер на справка във формат pdf.

Коментари са забранени.