Отрицателни обороти в счетоводна статия

Възможни са грешки в справки

В счетоводната практика отрицателните обороти са нормално явление и не събуждат особено внимание. Например, така е при сторно операция, при кредитно известие. Записването, обаче, на отрицателни и положителни обороти в една и съща счетоводна статия в приложението ПАСОСС-Счетоводство, понякога може да доведе до некоректни справки и разминаване на резултати. Например, тази операция за приключване на сметки: 

счетоводна статия с положителни и отрицателни обороти

От счетоводна гледна точка статията е напълно коректна, но в приложението тя предизвиква разлики между Оборотна ведомост (вярна) и Главна книга (има грешка). Причината за тази грешка е осчетоводената по Дт на см.7017 отрицателна сума -42317,20. Наличието едновременно на положителни и отрицателни обороти в една статия понякога предизвиква некоректна обработка на данните в някои справки. Имаме трудност с отстраняването на тази грешка, защото рядко се проявява и трудно се фиксира в общия алгоритъм на справките, но тя може да бъде лесно и изцяло преодоляна.

Грешката ще бъде напълно избегната, ако отрицателните обороти се осчетоводят в отделна счетоводна операция. В конкретния случай:

– 42317,20

Дт 7017   Кт 123

Не записвайте в една счетоводна статия едновременно и положителни, и отрицателни обороти, разделете я на две – една само с положителни и една само с отрицателни! При тази методика приложението ПАСОСС-Счетоводство работи напълно коректно и генерираните справки са верни. 

Коментари са забранени.