Условия за обновяване

ПАСОСС, специални условияВНИМАНИЕ!

Тази версия е безплатна.

Цена при лицензирана версия 220801.1 – 0,00 лв. за едно работно място.

 

Цени (без ДДС) на предишни версии:

220801.1 – 249 лв за едно работно място, при лицензирана версия 220124.0;

220801.0 изтеглена от употреба;

220124.0 – 199 лв за едно работно място, при лицензирана версия 200528.0;

200528.0 – 199 лв за едно работно място, при лицензирана версия 190924.0;

190924.0 – 399 лв за едно работно място, при лицензирана версия 190715.0;

190715.0 – 99 лв за едно работно място, 79 лв за всяко следващо, при лицензирана версия 190115.0;

190115.0 – 399 лв за едно работно място, 259 лв за всяко следващо, при лицензирана версия 181218.0;

181218.0 – 399 лв за едно работно място, 259 лв за всяко следващо, при лицензирана версия 171211.1;

171211.1 – цена 198 лв, при лицензирана версия 170425.0;

171115.х – изтеглена от употреба;

170425.0 – 399 лв на работно място, при лицензирана версия 160229.0;

160229.0 – 365 лв на работно място, при лицензирана версия 150715.0.


БЕЗПЛАТНА ЗА АБОНАТИ


ИЗТЕГЛИ АКТУАЛНА ВЕРСИЯ

Регистрационен ключ се получава САМО при липса на задължения.

Справка за издадените фактури и получените плащания можете да направите в работно време  на телефон 070017353.

Отказвам се, за да проверя плащанията Нямам задълженния, искам да изтегля версията

 

Коментари са забранени.