Счетоводство и туризъм

17.05.2016

ПАСОСС е-Ваучер за бързо и лесно осчетоводяване в туризма

Както всяка друга стопанска дейност и туризмът, рано или късно, опира до осчетоводяване. Вярно е, че вниманието на счетоводителя се фокусира върху твърде незначителна, на пръв поглед, част от купчината правни и технически документи, съпътстващи всяко пътуване или почивка, но това в никакъв случай не намалява неговата отговорност, свързана с приходи, разходи, данъци и печалба. Затова автоматизацията на документооборота в този бизнес процес с продуктите от пакет ПАСОСС заслужава счетоводно внимание.

ПАСОСС електронен ваучер, автоматично осчетоводяване

Уеб-базираното приложение ПАСОСС е-Ваучер е софтуер за онлайн издаване на туристически ваучери и съпътстващите ги документи. Като платформа за електронни документи, то предоставя изключително удобна възможност за едновременна работа на служители от няколко офиса, без ограничения за местоположение. Данните се съхраняват на едно място. Така и счетоводителят, равноправно с всички туристически агенти, може да има достъп до базата данни и възможност за работа с нея извън офиса на туристическия оператор, от всяка точка с Интернет връзка, без ограничения за местоположението.

С ПАСОСС е-Ваучер лесно и бързо online се генерира туристически договор. След това автоматично се издават туристически ваучер и протокол за самолетен билет. Според нуждите на счетоводителя, автоматично се генерират проформа-фактура, фактура, приемо-предавателен протокол, сметка. Всички създадени електрони документи могат да бъдат изпратени по електронна поща на партньори и клиенти.

Наличието на електронни първични счетоводни документи фактура/проформа/кредитно известие/дебитно известие/протокол/сметка е достатъчно условие за реализация на автоматично осчетоводяване. Посредством Генератор на статии се осигурява необходимия трансфер на данни и наливане на готови статии в ползвания счетоводен софтуер. Всичко това става под пълния контрол на счетоводителя, който има възможност за настройка на генератора, в съответствие със счетоводната политика на фирмата и утвърдените с нея специфични практики за отчетност. В оптимизацията на всяка стъпка от този процес на линия по всяко време за незабавна помощ е и екип ПАСОСС. Освен това, платформата позволява към нея да бъдат добавени модули по поръчка, според желанието и нуждите на конкретен потребител.

Туристическото лято идва винаги преди астрономическото. Улеснете счетоводната си работа, намалете грижите и ограничете грешките в нея, като се възползвате до 16 юни от нашето лятно

Специално предложение:

При предплащане на абонаментен план LUXE (Maxi и Мини) за една година, получавате пълната функционалност на ПАСОСС е-Ваучер с отстъпка 50%.

e-voucher

Незабавното ви включване в тази кампания е само на един телефонен разговор разстояние (с номер 070017353)! Налейте си освежителна напитка, докато ПАСОСС е-Ваучер налива счетоводни статии в счетоводната ви програма!

Коментари са забранени.