Сервиз 2015

01.12.2014

Абонаментно сервизно обслужване на програмите от пакет ПАСОССАбонаментната капания за 2015 година е автоматизирана, като договорите за различните видове сервизно обслужване се генерират онлайн. Цените на всички услуги остават непроменени, запазен е ценоразписът от 1.01.2013 година.

Актуалната версия на програма ПАСОСС-Счетоводство е 141117.0, тя е и последната платена към края на 2015 година и може да бъде изтеглена тук. Абонатите (за 2014 г.) имат лиценз за ползване на версията. Клиентите, които нямат договор за сервизно обслужване, трябва да заплатят правото на ползване по ценоразпис, според последната платена от тях версия.

Ползването на актуална версия е задължително условие за сключване на договор за абонаментно сервизно обслужване през 2015 година. В сила са преференциалните цени ВИП и МИНИ, като и за двете групи има краен срок за сключване на договора. След този срок клиентите губят това свое право независимо, че отговарят на останалите условия за ценова отстъпка.

Договор за абонамент, формат pdfАбонатите могат да изтеглят на компютъра си (и/или да разпечатат) своя договор (формат PDF) за абонаментен сервиз през 2015 г., който е подписан от изпълнителя (ЗЕН Електроникс ООД или Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД) електронно, с уникален баркод. Копие от него трябва да бъде върнато на Изпълнителя по един от следните два начина: подписан и подпечатан от Възложителя хартиен екземпляр по пощaта или подписан с електронен подпис (КЕП) файл по e-mail. Двата адреса, пощенският и електронният, са еднакви за двата изпълнителя. Договорът се приема за валиден след получаването от Изпълнителя на копие, надлежно заверено от Възложителя.

Повече подробности за всичко, свързано с абонаментното сервизно обслужване на пакет ПАСОСС ще намерите на http://service.pasoss.com.

Коментари са забранени.