Регистрационен ключ online

06.07.2015

онлайн регистрацияЛицензираното право на ползване на програма ПАСОСССчетоводство 4 се регламентира с Регистрационният ключ. Той е персонален за всеки потребител. Генерира се от Инсталационен ключ, формиран за конкретния потребител, конкретно работно място (HDD) и конкретна конфигурация (достъпни модули) на програмата. Функцията Регистрация се намира в стартовия диалог Фирми и години > Главно меню > Служебни функции. От 1.06.2015 г. абонатите могат да вземат регистрационен ключ самостоятелно и по всяко време, в специално онлайн приложение, наречено Контролен панел.

Възползвайте се от удобството online регистрация!

Позвънете на добре познатите сервизни телефони (02) 9669551 или 9669561, за да бъде сверена потребителската базова информация – данни на фирмата, лице и начини за контакт. По желания от вас начин ще получите потребителско име и парола за идентификация в системата.

Влезте в Контролен панел – връзки има на всички сайтове, но самото приложение е базирано тук http://service.pasoss.com/ .

ПАСОСС Контролен панел Login

Веднага след първото влизане в контролния панел, изберете Главно меню > Профил променете паролата си за достъп! Пазете тайна тази информация,  това е сериозна стъпка за подобряване на сигурността на системата.

ПАСОСС Контролен панел, главно меню

Изберете от Главно меню > Ключове. Системата очаква инсталационния ключ на вашата програма ПАСОСС – Счетоводство.

Стартирайте програмата ПАСОСС-Счетоводство и от диалога Фирми и години > Главно меню > Служебни функции > Регистриране генерирайте по добре познатия ви начин инсталационен ключ.

Компютърно счетоводство ПАСОСС, регистрация

Оставете този диалог отворен, за да се върнете в него след малко.

Въведете или копирайте инсталационния ключ в съответното поле на Контролния панел и натиснете бутон Проверка.

ПАСОСС Контролен панел, инсталационен ключ, преглед

Системата сравнява параметрите на инсталацията, за която искате да получите ключ, с параметрите по договор, за които сте направили плащане. Несъответствията са маркирани в зелено. Системата допуска да получите ключ за по-малко модули от тези, на които имате право. Обратното не е възможно – няма да получите лиценз, ако в инсталационния ключ сте включили модули, които не са платени, т.е. нямате право на ползване за тях. Всички останали характеристики трябва задължително да съвпадат. Можете да генерирате и въвеждате многократно инсталационен ключ, съответно да правите Преглед на данните, докато на екрана получите достъпен бутон Генерирай ключ.

Контролен панел ПАСОСС, генератор на ключове

Върнете се в диалога за регистрация на вашата програма и копирайте генерираният регистрационен ключ в полето му.

В случай, че този код се окаже невалиден и регистрацията е неуспешна, опитайте отново внимателно или позвънете на нашите сервизни телефони за помощ и проверка.

Причини за отказ на регистрационен ключ

Обичайните причините за недопускане до генератора на регистрационни ключове са следните:

  • опитвате се да инсталирате версия, която не сте платили;
  • опивате се да разширите функционалността на програмата, като добавите модули, които не са включени във вашия договор;
  • няма съвпадение на броят работни места по договор с този, фиксиран в инсталационния ключ;
  • допусната е администраторска грешка, която създава несъответствие в параметрите;
  • системен проблем не позволява на приложението да работи коректно.

Необходимо и достатъчно условие

Важно, ПАСОСС-СчетоводствоНеобходимо и достатъчно условие за получаване на Регистрационен ключ по всяко време е това потребителят да има коректно уредени финансови взаимоотношения с фирма Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД, за лица нерегистрирани по ЗДДС, или със ЗЕН Електроникс ООД за всички останали.

Още за контролен панел и останалите функции в него ще намерите тук.

Коментари са забранени.