Работа с модул „Генератор на статии“

 1. Предварително се запознай (тук) с възможностите и функционалността, които предоставя Модул Генератор на статии и не се колебай да се свържеш с Екип ПАСОСС. Така най-лесно ще се убедиш в полезността на този инструмент за твоята конкретна работа и ще обсъдиш в детайли нужните ти функции. 
 2. Изтегли и инсталирай Генератора от Контролен панел > Главно меню > Програми > Генератор на статии > Изтегли
  Как да инсталивам Генератор на счетоводни статии?
  Изтегленият файл е архив, стартирай го.  Избери правилния път за инсталацията на приложението – модулът Генератор трябва да се инсталира в същата директория/папка, в която е инсталирана програмата ПАСОСС Счетоводство, обичайно това е C:\ZEN Electronics\WinPasoss (провери инсталацията си!).
 3. Архивирай текущата база данни в ПАСОСС-Счетоводство.
 4. Имаш готов файл с данни (XLS или XML), Генераторът е инсталиран., текущата база на счетоводството е архивирана. Автоматичното генериране на счетоводни статии е възможно.
 5. Стартирай ПАСОСС-Счетоводството. За да стартираш Генератора, още в диалога Фирми и Години, маркирай година за желаната фирма, в която ще импортираш данни и избери от Главно меню > Служебни функции > Външен генератор на статии.
  Генератор, стартиране
 6. Избери съответната функция (Тип и Файл), която ще използваш. С едно стартиране на Генератора се обработват данните само за една функция.Избор на тип операция Формат на файла
 7. За всяка функция Генераторът се стартира отделно. При първо стартиране за всяка функция се изисква регистрация. по обичайния начин, от Контролен панел (service.pasoss.com).
 8. След като направиш избор и регистрация на съответните операции (покупки, продажби) за осчетоводяване се визуализира екрана с настройките.
  Автоматично генериране на счетоводни статии
 9. Избери желаната Дата на осчетоводяване на статиите и критерий за Папка с възможни опции „всички записи в една папка“ и „първата цифра от номера на фактурата“.
 10. Посочи вида на Операциите и Документите от списъците на ПАСОСС-Счетоводство.
 11. Ако избереш формат XLS (MS Excel), направи настройки за всяко отделно поле (ИН, контрагент, вид документ, единична цена, ДДС, цяла стойност и други), използвайки колоните от входния файл.
 12. Ако ползваш формат XML, той предварително е съобразен със спецификацията за счетоводната програма, всички настройки в него са дефинирани и остава само да се зареди.
 13. Посочи сметките от Сметкоплан за съответните операции, които са предвидени за осчетоводяване, като имаш предвид аналитичната разбивка на всяка от тях. Сметките се въвеждат, не се избират от списък.
 14. След като завършиш настройките, премини към самото генериране. Процесът е с различна продължителност, според обема на генерираните данни. След като генерирането завърши, в бялото поле долу се визуализират грешки и предупреждения, ако има такива. Тази операция Генериране можеш да повториш многократно, ползвайки различни входни файлове, когато обстоятелствата налагат промени.
 15. Паралелно с функцията Генериране на статии е предвидена и функция Изтриване, когато обстоятелствата налагат това. Тя засяга само генерираните статии в един конкретен процес и не прави промени в останалите записи.
 16. Функцията Генериране може да бъде стартирана повторно, без ограничения, за един и същи период, когато обстоятелствата налагат това. При всяко ново генериране, записаните вече счетоводни статии се изтриват и на тяхно място се генерират нови от текущия файл с данни.
 17. Не забравяйте, преди Генериране > Архивиране!

 


 

Виж още:

Какви са ползите от Генератор на счетоводни статии? 
Избор на файл с данни
Примери за автоматично генерирани счетоводни статии 
Цени на Генератор на счетоводни статии

 

Коментари са забранени.