Промоция за абонати на ПАСОСС-Счетоводство 4

ПАСОСС-Счетоводство е универсален програмен продукт за компютърно счетоводство, базиран изцяло върху модела на двустранното счетоводно записване Дебит/Кредит. Още с първата си версия той спечели потребителите с гъвкавост на приложението и лекота за ползване. Опростеният и изчистен алгоритъм преживя успешно през годините въвеждането на ДДС,

деноминацията на националната валута, динамичните промени в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство, информационната реформа в държавните институции и банките, въвеждането на стандартите и практиките на Европейския съюз за отчетност и управление на бизнеса, мощното развитието на операционните системи и интернет.

[promo version=’130724.0, 130328.0, 121122.0, друга’ installation=’локална, локална-повече-от-1-р.м., мрежова-6-и-повече-р.м.’ count=’еднофирмена, двуфирмена, многофирмена’]

ПАСОСС-Счетоводство е универсален програмен продукт за компютърно счетоводство, базиран изцяло върху модела на двустранното счетоводно записване Дебит/Кредит. Още с първата си версия той спечели потребителите с гъвкавост на приложението и лекота за ползване. Опростеният и изчистен алгоритъм преживя успешно през годините въвеждането на ДДС, деноминацията на националната валута, динамичните промени в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство, информационната реформа в държавните институции и банките, въвеждането на стандартите и практиките на Европейския съюз за отчетност и управление на бизнеса, мощното развитието на операционните системи и интернет.

Коментари са забранени.