Модул Рецепти

компютърно счетоводство ПАСОСС, модул рецептиТози модул е предназначен за автоматизация на счетоводната отчетност при производство по рецепти, т.е. материалите и суровините, които се влагат във всеки краен продукт са по точно регламентирани по вид и количество. Моделът обхваща производствен процес, при който най-напред се произвежда общо количество, след това то се разфасова или разпределя до крайна продуктова единица, а няколко единици се опаковат в обща опаковка, например: производство на напитки, които се разфасоват в различни по вид бутилки, а бутилките се опаковат в различни видове каси или кашони. Модулът автоматизира, за целите на счетоводната отчетност, изписването на вложените по рецепта материали, според количеството готова продукция в литри, брой бутилки или брой кашони, според желанието на потребителя. Ако в този модел бъде създадена рецепта за единица крайно изделие, което се произвежда по заявка, модулът позволява да бъде направена предварително калкулация необходимите количества материали и суровини за конкретна поръчка и тя да бъдат оформена в заявка за доставка, например: при производство на закуски, за което са въведени рецептите за единица краен продукт, позволява да се калкулират предварително и се поръчат за доставка необходимите материали за изработването на конкретна поръчка, по вид и брой за всеки артикул от нея. Калкулираните разходи на материали и суровини се изписват с автоматично генерирани счетоводни статии по съответните сметки.

Коментари са забранени.