Модул Основен

компютърно счетоводство ПАСОСС, Основен модулТова е ядрото на програмен продукт ПАСОСС – Счетоводство 4 и е единственият модул, който може да работи самостоятелно. Включва всички основни функции за автоматизация на счетоводната отчетностиндивидуален счетоводен сметкоплан с аналитични (до 4 неколичествени и 1 количествено ниво) и синтетични сметки, осчетоводяване на първичните счетоводни документи и съответните справки за тях (счетоводен баланс, оборотна ведомост, справка за сметка, описи, кореспонденции, касови ордери и други). Справките са гъвкави и удобни, могат да бъдат филтрирани по период, номер на документ, папка и други атрибути на счетоводното записване.

Има възможност за автоматизиране на някои счетоводни операции – автоматично генериране на статия за плащане по фактура, касови ордери, изписване на материали и други. Информацията може да бъде архивирана и възстановена при нужда. Освен потребителски архив, системата създава и служебни архиви, за допълнителна сигурност. Основния модул успешно се автоматизира стандартната счетоводната отчетност на стоки, материали, дълготрайни активи, валути, клиенти, доставчици, подотчетни лица, приходи и разходи. Това е най-лекият вариант на програмата и е напълно достатъчен за малка или средна фирма, нерегистрирана по ЗДДС.

Коментари са забранени.