Модул ДДС

Компютърно счетоводство ПАСОСС, модул ДДСМодул ДДС е предназначен е за счетоводна отчетност по Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Едновременно с осчетоводяването на счетоводната статия, осигурява запис в Дневник на покупките или Дневник на продажбите. Подготвя и създава дискетата за ДДС, заедно с придружаващите я декларации – VIES (Value Added Tax Information Exchange System), Протокол по чл.117 и справка-декларация по ДДС. Подготвените файлове са напълно съвместитми с формата на НАП.

 

Коментари са забранени.