Модул Валутни касови ордери

ПАСОСС-Счетоводство, Валутни касови ордериПрограмата съставя автоматично и обработва валутни приходен и разходен  касови ордери и води касова книга. Генерира разнообразни справки по видове валута.

Коментари са забранени.