Изтегли безплатно ДЕМО

ПАСОСС-Счетоводство 4 Demo – безплатна демонстрационна версия

Изтегли безплатно демонстрационна версия на ПАСОССВсяка нелицензирана за официално ползване версия на програмата работи като демонстрационна. Нейното предназначение е клиентът сам да провери функционалността за конкретни цели, преди да закупи и регистрира официално програмния продукт. За да бъде полезен този тест, добре е той да обхване различни настройки на няколко от най-важните сметки от индивидуалния сметкоплан, осчетоводяване на първични операции по тях и проверка на възможностите за генериране на справки. Програма ПАСОСС-Счетоводство 4 Demo осигурява богат набор от инструменти за гъвкава и удобна работа. Демонстрационната версия е напълно функционална, в рамките на следните ограничения:

  • Позволена е работата само с една фирма, т.е. версията е еднофирмена.
  • Няма мрежова поддръжка, т.е. версията е еднофирмена локална.
  • Включени са само модулите Основен и ДДС, т.е. версията е еднофирмена локална, с модул ДДС.
  • Не работи с двуцифрен месец, т.е. последният месец за осчетоводяване е септември (9).
  • Не позволява трицифрен номер на счетоводна статия, т.е. максималният брой статии в една папка е 99.
  • Не създава дискета и декларация по ДДС, т.е. програмата попълва дневници по ДДС, но не осигурява официалните отчети за НАП в дигитален формат.
  • При всяко стартиране на програмата се извежда предупредително съобщение, с което се предлага регистрация на лиценз за официално ползване.
  • При лицензиране на демонстрационна версия за официално ползване, всички въведени към момента на регистрацията данни в нея могат да бъдат запазени, по желание на клиента.

ПАСОСС-Счетоводство 4 Demo е безплатна приятелска програма, инсталацията и работата с нея не предизвикват зловредни действия на компютърната система. След деинсталацията от изпълнимата част на програмата не остават никакви следи, но се запазват директориите с данни. Те могат да се ползват отново  или да се изтрият с обичайните системни действия. Въведените функционални ограничения в програмата не се проявяват извън работа с нея.

Коментари са забранени.