ГЕНЕРАТОР в акция

08.05.2019

Генератор на счетоводни статии, автоматично осчетоводяване

Безспорно, един от най-удобните и полезни инструменти в пакет ПАСОСС, който е предназначен за трансфер на данни от външни програми и автоматичното им осчетоводяване, е Генератор на счетоводни статии. Външната програма може да е склад, фактуриране, СУПТО или друга, от която първични документи – приходни и разходни фактури, – са значително количество и осчетоводяването им по обичайния начин отнема значителен ресурс – време и труд. С ПАСОСС – Генератор вие получавате:

 • Автоматично осчетоводени фактури, включително случаите, при които за един първичен документ се записват няколко счетоводни статии;
 • Пълен контрол на автоматично генерираните счетоводни операции – ползвани сметки, аналитичност, папка на записване, дата на осчетоводяване;
 • Автоматична актуализация на списъците Клиенти, Доставчици, Стоки, Услуги, с добавените в процеса на продажба/покупка нови записи от базата данни на другия програмен продукт;
 • Автоматично попълнени Дневници по ДДС;
 • Лесно, точно и автоматично осчетоводяване на една от най-досадните операции – плащане в брой;
 • Автоматично изписани стоки по приходни фактури;
 • Автоматизация на други специфични за вас операции, свързани с първичните документи;
 • Оптимизирана за работа на счетоводителите, без дублиране на действия и с ограничени възможности за грешки;
 • Спестено работно време и усилия за рутинни операции, които освобождават ресурс за анализи и планиране на дейността;
 • Автоматично осчетоводяване можете да правите толкова често през отчетния период, колкото изисква вашата счетоводна политика: за ежедневна отчетност генерирате всеки ден; ако това не е необходимо можете да преминете на вариант 1 или 2 пъти месечно;
 • Статиите за всеки осчетоводен период могат да бъдат генерирани и записани отново, ако обстоятелствата налагат това;

Цени на Генератор на счетоводни статии

 

Разработка на допълнителна функционалност по договаряне
Една фирма  с една функционалност 300 лв.
Една фирма с всички функционалности 449 лв.
Многофирмена с всички функции при едно лицензирано работно място 1439 лв.
Многофирмена с всички функции без ограничения на работните места 2159 лв.
Сервизна услуга в наш офис, включително поправяне на файл 149 лв/час
Функционалност, цена без ДДС

 

Подробно описание на функционалността и възможностите на ПАСОСС-Генератор ще намерите тук, а инструкция за действие тук.

 

 

Коментари са забранени.