Цени

ПАСОСС – Счетоводство 4

Минималната конфигурация на програма ПАСОСС-Счетоводство 4, която работи самостоятелно е Основен модул. Всеки потребител може сам да конфигурира и остойности желания от него вариант на програма онлайн тук. Крайната цена се формира от група фактори.

Право на ползване

Потребителят може да получи Правото на ползване на програмата по един от следните два начина:

Покупка – потребителят получава безсрочно право на ползване на платената от него версия и конфигурация на програмата.

Абонамент за ползване (под наем) – потребителят получава право на ползване на актуалната версия на програмата за избраната от него конфигурация само за периода, за който е платил абонаментната си такса. 

Базова цена 

Това е цената на основния модул, с включени максимален брой работни места.

Добавка за допълнителни модули

От разработените допълнителни модули в програмата (ДДС, Амортизации, Рецепти, Валутни касови ордери) всеки потребител може да избере само тези, които са му нужни, от една страна и от друга страна, са във възможностите му да ползва. При едновременна покупка на повече модули се формира отстъпка. Всички модули работят само заедно с Основен модул.

Межова или локална версия

Цената на програмата не зависи от това дали ще работи в мрежа или локално, а само от броя на работните места.

Добавка за работно място

Базовата цена на програмата е за определен максимален брой работни места локалнбо или в мрежа. За всяко работно място над този брой се заплаща допълнително. 

Отстъпки

На всеки етап от формирането на цената на Програмата се актуализират слените отстъпки:

  • за пакет модули – брой включени модули в една покупка;
  • за  пакет програми – брой програми, включени в една покупка;
  • специални отстъпки, свъразни с рекламни кампании, промоции и други.

 


Всички цени в ценоразписа, включително крайната, са в лева, без ДДС.

Ценоразписът е за нови клиенти. За клиенти, които допълват закупен вече пакет, има допълнителна отстъпка.

Всеки новозакупен продукт има 12 месечен безплатен гаранционен сервиз.

към ЦЕНОРАЗПИС >

 

Коментари са забранени.