Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (!!!)

03.04.2020

Анкета за неотложност

В бр. 25 от 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в който са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96  и 102 от 2019 г. на ДВ.

VIES декларация, нов форматПромените в приложението ПАСОСС-Счетоводство, които новата нормативна база обуславя, са свързани с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване. В правилника, за този режим са предвидени нови образци на електронни регистри и са регламентирани изисквания за структуриран формат, в който тези регистри да бъдат предоставени на НАП, когато се налага.

В  Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС, публикувани на сайта на НАП на 23.03.2020 г., е отбелязано следното:

За всеки потребител на ПАСОСС-Счетоводство, към момента разглеждаме следните 4 възможности:

  • Използва вече режим складиране на стоки до поискване;
  • Не използва към момента, но да планира да използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване;
  • Не използва към момента, но не може да прецени дали ще използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване;
  • Не използва към момента и не планира да използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване.

Първите три категории формират групата на потребителите, за които новите правила и стандарти задължително трябва да бъдат разработени в приложението. Последната категория формира група на потребителите, които могат и занапред да продължат да ползват безпроблемно приложението с актуалната му функционалност.

АнкетаЗа да планираме оптимално развитието на приложението ПАСОСС-Счетоводство и с оглед специфичните условия, в които работим (и ще работим неизвестно докога), се нуждаем от достоверна информация относно нуждите и желанията на потребителите. Oчакваме вашите отговори на следния въпрос:

Вие ИЗПОЛЗВАТЕ или ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ режима складиране на стоки до поискване?

Всеки потребител, до 14:00 ч. на 3 април 2020 г., ще има достъп до тази анкета в своя профил в Контролен панел. Изборът на точно един от четирите отговора е задължителен. Ако изборът ви е окончателен, в потвърждението на избрания вече отговор маркирайте не ме питай повече, в противен случай, въпросът ще се появява винаги при влизане в Контролния панел.

Потвърждение на отговор

Ако сте маркирали този параметър, но се наложи да смените отговора си, свържете се с Екип ПАСОСС.

Новите промени ще влязат в сила при отчитането на ДДС за месец април, т.е. в началото на май. Както обикновено, преди да предоставим новата версия на потребителите, ще изчакаме актуализацията на софтуера на НАП и ще я тестваме за съвместимост. За да успеем с всичко качествено и в срок разчитаме изключително на вашите своевременни отговори на анкетата (влез и отговори на сега).

Коментари са забранени.