Условия за обновяване

ПАСОСС, специални условияВНИМАНИЕ!

Тази версия е безплатна при лицензирана версия 171211.1

 

Цени (без ДДС) на предишни версии:

171211.1 – цена 198 лв, при лицензирана версия 170425.0.

171115.х – изтеглена от употреба;

170425.0 – 399 лв на работно място, при лицензирана версия 160229.0;

160229.0 – 365 лв на работно място, при лицензирана версия 150715.0.


БЕЗПЛАТНА ЗА АБОНАТИ


Регистрационен ключ се получава САМО при липса на задължения.

Справка за издадените фактури и получените плащания можете да направите в работно време  на телефон 070017353.

Отказвам се, за да проверя плащанията Нямам задълженния, искам да изтегля версията

 

Коментари са забранени.