Етикети:

Как се прави … ?

Ръководство за работа с програмен продукт ПАСОСС – Счетоводство

Тук ще намерите полезна информация за това как се прави едно или друго в програмата, къде да откриете най-подходящата функция, как да оптимизирате резултата.

За удобство, статиите са систематизирани по ключови думи (етикети), изведени в облак по-горе. Едрината на шрифта отразява честотата на употреба – колкото по-дребно е изписан един етикет, толкова по-малко информация има за него. След посочване на ключова дума, на екрана се филтрират само публикациите, маркирани с нея. За да се върне пълният списък на публикациите е необходимо да се избере етикет „всички статии“, който е записан последен в облака. Тогава страницата се презарежда и статиите са подредени по реда на публикуване.


Прехвърляне на справки в MS Excel

Трансфер на данните във формат xls Експортът на справка в различни файлови формати е удобно средство за нейната последваща преработка, като съдържание и/или външен вид, ... виж още

Обновяване на ПАСОСС-Генератор на статии

Нова версия 171025.0 В началото на м. октомври 2017 г. премина масово обновяване на операционните системи MS Windows 7 (версия KB4041681), 8.1 (версия KB4041693) и ... виж още

Регистрационен ключ online

Лицензираното право на ползване на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 се регламентира с Регистрационният ключ. Той е персонален за всеки потребител. Генерира се от Инсталационен ключ, формиран за ... виж още

Справка за сметка

Един от най-удобните инструменти в програмата ПАСОСС–Счетоводство е Справка за сметка, достъпна от меню Справки. Тя предоставя на потребителя детайлна информация в различни разрези според ... виж още

Промени за 2014 г. в ЗДДС и Правилника за прилагането му

От началото на 2014 г. влизат в сила изменения в Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), обнародван в ДВ 109/20.12.2013г. и Правилник за прилагане ... виж още